Ehitusgeodeetilised tööd

Ehitusgeodeetilised tööd – Ehitusgeodeesia on kombinatsioon väljamärkimis- ja mõõtmistööst. Ehitusgeodeesias on olulisel kohal ehitusettevõtte ja geodeedi omavaheline suhtlus, mis tagab selle, et väljamärkimistööde tähised oleks kõigile üheselt arusaadavad ja ei tekiks töö käigus arusaamatusi.

Korrektne väljamärkimine tagab selle, et ehitaja alustab oma tööd kindla teadmisega, et ehitatava objekti asukoht saab töö valmides olema seal, kuhu projekteerija on selle looduses projekteerinud.

Mõõtmistöö ehitusobjektil koosneb ehituse ajal toimuvast kontrollmõõdistusest ja ehituse lõppedes teostusmõõdistusest. Kontrollmõõdistusi on vaja teostada, et veenduda, kas veel rajamise käigus olev ehitusobjekt on oma asukohalt õiges kohas. Ehitustöö lõppedes tuleb teostada teostusmõõdistus, mis näitab välja tegelikkuses asuva ja projekteeritud objekti omavahelised nihked nii plaaniliselt kui ka kõrguslikult.

 

  • Hoone telgede väljamärkimine ja teostusmõõdistus
  • Teetööde väljamärkimine ja teostusmõõdistus
  • Erinevate trasside väljamärkimine ja teostusmõõdistus

Küsi pakkumist!