Teostusmõõdistus

Teostusmõõdistus on valminud ehitise või rajatise asendi mõõdistamine ja selle dokumenteerimine. Mõõdistustulemus näitab tegelikkuses asuva ja projekteeritud objekti omavahelised nihked nii plaaniliselt kui ka kõrguslikult.

Teostusmõõdistuse andmete põhjal on mõõdistatud objektide hilisem üles leidmine looduses väga lihtne, sest on olemas info plaanilise ja kõrgusliku asukoha kohta. Maa- aluste trasside puhul on see info väga vajalik, sest võimaldab nt lekete puhul trassi asukohta välja märkida ja väldib tulevaste kaevetööde käigus trasside lõhkumist.

Kõik tööd teostame vastavalt Majandus- ja taristuministeeriumi 14. märtsil 2016 vastu võetud määrusele nr 34

Küsi pakkumist!