Geodeetiline alusplaan e. geoalus

Geodeetiline alusplaan e. geoalus on topo- geodeetilise uuringu tulemus. Geodeetilise alusplaani koostamiseks mõõdistatakse ala, mis on seotud planeeringuga või millele on vaja koostada ehitusprojekt.

Geoalus koostatakse olukorrast, mis on hetkel mõõdistaval maa- alal: mõõdistatakse nt kõik kinnistul olevad hooned, teed, haljastus ja ka maa- alused trassid (kaablid, vee- ja kanalisatsioonitrassid).

Geoalus on projekteerija jaoks n-ö aluseks, mille toel toimub projekteerimine. Projekteerija jaoks on tähtis, et geoalus oleks kvaliteetne- see aitab ette näha erinevaid lahkhelisid.

Kõik tööd teostame vastavalt Majandus- ja taristuministeeriumi 14. märtsil 2016 vastu võetud määrusele nr 34

 

 

 

geodeetiline alusplaan ehk geoalus

Küsi pakkumist!